Spørsmålskategorier

Filter List:

Search in List:



Hva skjer med oss når vi dør?



Opphører vår eksistens ved døden? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?

Les svar



Stikkord: , , , , , , , , ,

Hvordan blir man innviet i vårt fellesskap?



Hvordan foregår innvielsen i vårt fellesskap? På hvilket tidspunkt skal barna introduseres for vårt fellesskaps lære, prinsipper og leveregler?

Les svar



Stikkord: , , , , ,

Hva bør vi bygge lovene våre på?



Hvor bør vi hente verdiene våre fra? Og hva bør vi bygge våre normer, regler og lover på?

Les svar



Stikkord: , , , , , , , ,

Har mennesker fri vilje?



Er mennesker i stand til å treffe frie valg? Er vi helt eller delvis ansvarlige for våre handlinger? Eller er alt, inkludert hva vi sier og gjør,

Les svar



Stikkord: , , , , , ,

Hvilke symboler bruker vi?



Har vårt samfunn noen særlige symboler vi benytter oss av? Hva er betydningen deres? I hvilke sammenhenger blir de brukt?

Les svar



Stikkord: , , , ,

Bør vi motta støtte fra staten?



Bør staten gi støtte til tros- og livssynssamfunn som vårt? Eller er det viktig at tros- og livssynssamfunn er selvfinansierte og økonomisk

Les svar



Stikkord: , , , , ,

I hvilken grad ønsker vi å delta i det politiske liv?



Hvordan forholder vi oss til politikk? Er det områder hvor vi mener det er viktig å engasjere oss for å påvirke politikken i den retning vi mener

Les svar



Stikkord: , , , , , , ,

Kan lekmenn søke kunnskap på egen hånd i vår tradisjon?



Kan man som lekmann selv søke kunnskap innenfor vår tradisjon, eller trenger man veiledning fra eksperter? Er det tilrådelig for lekmenn å gå

Les svar



Stikkord: , , , , , , , , ,

Hvordan forholder vi oss til vitenskap?



Hvordan forholder vi oss til vitenskap? Finnes det eksempler på at vitenskapelige teorier strider med vår tradisjons lære?

Les svar



Stikkord: , , , , , , , ,

Har mennesket en forpliktende særstilling i naturen?



Har mennesket en særstilling i naturen? Gir dette oss i så fall et særlig ansvar for å ta vare på dyrene og naturen omkring oss?

Les svar



Stikkord: , , , , , , , , , , , ,

Hvordan ser vi på andre tros- og livssyn?



Finnes det flere veier til sannhet, slik at også andre tros- eller livssyn kan ha rett, eller er vår vei den eneste rette? Er det uproblematisk å

Les svar



Stikkord: , , , , , ,

Hvordan forholder vi oss til sex?



Hva er vårt syn på sex? Finnes det et formål ved sex utover reproduksjon? Er det akseptabelt å være seksuelt aktiv uten å være

Les svar



Stikkord: , , , , , ,

Hva betyr ekteskapet for oss?



Hvilket betydning har ekteskapet for oss? Kan man skille seg? Kan skilte mennesker i så fall gifte seg på ny?

Les svar



Stikkord: , , , , , , , , ,

Hvilke krav må man innfri for å kunne være del av vårt fellesskap?



Er det noe man må holde seg til eller avstå fra for å kunne være del av vårt livssynsfellesskap Er det handlinger eller meninger som kan føre

Les svar



Stikkord: , , , , , , , , , , ,

Er mennesker i utgangspunktet gode eller onde?



Er mennesker gode eller onde i utgangspunktet? Er vi både gode og onde? Eller er vi ingen av delene?

Les svar



Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?



Hva er vårt syn på kjønn og kjønnsroller? Hva er egentlig forholdet mellom kvinner og menn? Og hvilke roller har de i samfunnet?

Les svar



Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Hvordan ble mennesket til?



Hvordan oppstod vår art? Var det en plan bak menneskets tilblivelse?

Les svar



Stikkord: , , , , , , , ,

Finnes Gud?



Finnes det én Gud, eller guder, en høyere virkelighet, eller noe annet som på ett eller annet vis overskrider det vi tenker på som den naturlige

Les svar



Stikkord: , , , , , , , ,

Hvilke ritualer har vi for å markere overgangen mellom ulike livsfaser?

Hva er kunnskap?



Hva er kunnskap, og hvilke kilder til kunnskap finnes om de spørsmål vår tradisjon er opptatt av? Er hellige skrifter en kilde til kunnskap?

Les svar



Stikkord: , , , , , , , , ,

Hva er viktigst av likhet og likeverd?



Er prinsippene om likhet og likeverd bestandig forenelige, eller står de i blant i motsetning til hverandre? Hva mener vi i så fall veier tyngst av

Les svar



Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,